Landstinget står värd för internationell AER-konferens

2012-09-11 15:41

Varje år arrangerar kommitté 3 i det politiska nätverket Assembly of European Regions (AER) två möten för alla sina medlemmar. Den 12-13 september är det Västernorrlands tur att vara värd för mötet där 37 medlemmar från bland annat Storbritannien, Frankrike, Norge, Österrike, Belgien, Polen, Turkiet och Schweiz kommer att delta. I samband med mötet arrangerar landstinget också en konferens om att motverka studieavbrott i Europa.

Landstinget Västernorrlands engagemang i AER ger politiker kunskap om aktuella EU-frågor samtidigt som de kan knyta kontakter mellan länet och andra regioner som kan utvecklas till konkret samarbete eller erfarenhetsutbyte.

Ungdomar, utbildning och kultur i fokus

Vid kommitté 3-mötet i Sundsvall kommer medlemmarna att diskutera frågor som rör ungdomar, utbildning, kultur och internationella frågor. Syftet med mötet är bland annat att formera ett sakkunnigt nätverk inom AER som arbetar med frågan om hur studieavbrott i skolan kan motverkas.

– Studieavbrott är en fråga om Västernorrlands utveckling. Därför vill landstinget, genom sitt engagemang i AER:s kommitté 3, initiera en arbetsgrupp som arbetar med just dessa frågor, säger Ilona Novak, internationell sekreterare på landstinget.

I samband med att landstinget är värd för kommitté 3-möte anordnas därför en konferens för att utbyta erfarenheter om hur skolavbrott kan motverkas. 29 representanter från länets skolor och kommuner kommer att finnas på plats för att lyssna till föreläsare från Sverige, Norge, Storbritannien och Österrike.

Kort om AER

AER består av ca 245 medlemsregioner från hela Europa, det vill säga även från länder som inte är medlemmar i EU. Organisationen fungerar som ett öppet forum för politisk diskussion av framförallt EU-frågor som har betydelse för den regionala nivån. Genom kontakter med EU-kommissionen, Regionkommittén och andra officiella EU-institutioner kan AER också utöva ett visst inflytande på EU:s politik inom många områden.

Arbetet i AER bedrivs i huvudsak i kommittéer med olika tematiska arbetsområden. Kommitté 3 behandlar främst frågor om utbildning, kultur, ungdomar och internationella samarbeten. Politikerna Gun Enquist-Öhman och Kenneth Westin representerar landstinget i AER:s kommitté 3.


Tillbaka till toppen