Landstinget startar utredning om syntolkning

2012-06-26 16:35

Inom scenkonst och annan kulturverksamhet har användandet av syntolkning ökat under senare år. Därför ska landstinget nu utreda situationen för syntolkning för blinda och synskadade i Västernorrland.

Idag är det otydligt vem som bär ansvaret för syntolkning vid olika kulturarrangemang i Västernorrland. Samtidigt har användandet av syntolkning i dessa sammanhang ökat de senaste åren.

– Landstinget Västernorrland kommer nu att utreda frågan och titta på hur behovet av syntolkningen i länet skulle kunna samordnas och organiseras, säger kulturchef Roland Tiger till Länstaltidningen.

Utredningen ska resultera i en kartläggning samt ge förslag på organisation och finansiering av syntolkningsverksamheten i länet. Utredningen ska också jämföra länets syntolkning med liknande verksamheter i Sverige.

Landstingets syntolkningsutredningen görs i samverkan med de synskadades organisationer, landstingets syncentraler, kulturlivets aktörer samt arrangörsorganisationer. Resultatet av utredningen ska vara klar i december 2012.


Tillbaka till toppen