Landstinget värnar om arbetsmiljön vid ombyggnationen av Närvård Härnösand

2010-08-11 21:47

Landstinget ger nu svar på arbetsmiljöverkets inspektion vid Närvård Härnösand. I svaret beskrivs hur man genom senareläggning av vissa arbeten ska undvika risk för olycksfall och stressrelaterad ohälsa hos arbetstagarna på byggarbetsplatsen. Frågan har hanterats i samråd med entreprenören PEAB, deras underentreprenörer samt skyddsombud.

I yttrandet som Landstinget skickar in till Arbetsmiljöverket har man beslutat om att vissa arbeten ska senareläggas. Det innebär att bland annat att slutbesiktningen flyttas från den 9 -11 december till den 18-20 januari 2010. Man skjuter också på färdigställandet av visningsrummet för solenergiprojektet.

 

– Vårt mål är att se till att vi har en god arbetsmiljö för alla som arbetar i Närvårdsprojektet. Vi vill att miljön ska vara trygg och säker för såväl medarbetare som våra patienter, säger Torbjörn Olsson, teknisk chef.

Entreprenadformen partnering

Ombyggnationen har genomförts genom samarbetsformen partnering. Det innebär att projektering och byggande utförs i samarbete mellan beställare, brukare, konsulter och entreprenörer under hela byggprojektet. Det betyder att ritningar och byggbeskrivningar framställs parallellt med byggandet. Det medför också en ökad delaktighet och samverkan från alla parter från byggstart till färdigställande. 

Invigning

Att vissa arbeten senareläggs påverkar dock inte den planerade invigningen. Onsdag den 16 december inviger Närvård Härnösand sina nya lokaler vid ett Öppet Hus mellan kl. 14.00-16.00.

 

Finns ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Torbjörn Olsson

Teknisk chef, Landstingsstaben Fastighet

Tfn:0611-802 69, 070-573 92 91

 

LEDNINGSSTABEN INFORMATION
www.lvn.se/press


Tillbaka till toppen