Landstinget vidareutvecklar länets taltidning

2015-02-23 09:13

Taltidningen Västernorrland gör de dagliga nyheterna i länet mer tillgängliga för alla. Nu satsar man med ny teknik och nya lokaler vid Ålsta folkhögskola i Sundsvall.

I Sverige finns omkring 800 000 personer som har någon form av lässvårighet.

– Utöver synskadade finns det många andra grupper som har nytta av taltidningen, som exempelvis människor med utländsk bakgrund eller dyslektiker. Jättemånga har behov av och gynnas av tjänsten för att lättare ta del av dagliga nyheter, säger Hans Wiklund, regional utvecklingsdirektör.

Lokalerna invigda

I torsdags hölls en invigning av de nya lokalerna i Sundsvall. Ett tjugotal besökare dök upp och flera trogna lyssnare fanns på plats. De bjöds på en syntolkad visning av nya studion och lokalerna. Kamal Suleimani, ombudsman Synskadades riksförbund, var också på plats och höll invigningstal.

– Taltidningen betyder jättemycket för oss synskadade, säger Kamal Suleimani. Den har olika inslag som är viktiga, det är exempelvis medicinsk information och nyheter om vad som händer i länet, fortsätter Kamal.

Synskadades riksförbund brukar också annonsera sina aktiviteter i taltidningen.

En vidareutveckling

– Vi jobbar mycket med tillgänglighet från vår sida och projektet med syntolkning av kultur är ett annat sånt exempel, berättar Hans Wiklund.

Nu är förhoppningen att Taltidningen Västernorrland kan vidareutvecklas tillsammans med de som använder tjänsten. Nya lokaler och bättre teknik är en bit på väg!

Mer om taltidningen

Prova Taltidningen Västernorrland! En länstaltidning för alla synskadade och läshindrade. Taltidningen är en reportagetidning inspelad på cd. Den är gratis och kommer ut på cd varje fredag och distribueras via post. Det finns även en app att ladda ned för att få tillgång till tjänsten.

Vill du prova taltidningen?

Kontakta redaktionen
Telefon: 060-13 57 65 eller 060-13 57 66
E-postadress: taltidningen@rvn.se

Mer information på Taltidningen Västernorrlands webbplats 

På bilden ser vi Gussie Ericsson, redaktör taltidningen och Kamal Suleimani, ombudsman Synskadades riksförbund.


Tillbaka till toppen