Landstingets energieffektivisering, ett exempel som andra vill lära av.

2010-08-11 21:48

Strategin har varit att varje åtgärd ska halvera energibehovet, det vill säga en effektivisering med 50 %, Faktor 2. Man har inte bara nått de mål som satts utan överträffat dem!

Landstingsfastigheter har deltagit i en rad sammanhang för att dela med sig av sina erfarenheter, och mer står på programmet under året.

Landstingsfastigheter är med i Sustainable Energy Europe 2005-2008 som är EU-kommissionens kampanj för att stimulera hushållning med energi och satsning på förnybara energikällor. Kampanjen syftar till att lyfta fram goda exempel och sprida ny teknik inom energiområdet.

Landstinget deltog vid Sveriges Energiting i Älvsjö 20-21 mars. Den amerikanska ambassadören Michael Wood var en av många intresserade besökare vid den västernorrländska montern. USA ser Sverige som en viktig samarbetspartner i arbetet med att utveckla teknik för energieffektivisering samt alternativa energikällor. Michael Wood uppmärksammade de resultat landstinget uppnått och uttryckte ett intresse att besöka Landstinget Västernorrland för att få veta mer.

Landstingsfastigheter Västernorrland kommer att vara värd för Energikicken 2007 när turnén når i Sundsvall den 4 september. Energikicken är en del av U.F.O.S:s energisatsning och den framtagna verktygslådan för energieffektivt och ekonomiskt fastighetsföretagande kommer att presenteras och diskuteras på 15 lokala seminarier runt om i landet. Landstingsfastigheter deltar med föreläsare i Sundsvall, Gävle, Umeå, Luleå och Östersund.

U.F.O.S står för Utveckling av Fastighetsföretagande i Offentlig Sektor.

>> Se mer information om Energikicken på deras webbplats

>> Se uttalande om ambassadörens vilja att samarbeta med Sverige i miljöfrågor

>>Se mer information om landstingets miljö- och energieffektiviseringsarbete på denna webbplats www.lvn.se/energyfactor2


Tillbaka till toppen