Folkhögskolorna får offensivt uppdrag och utökar verksamheten i Sundsvall

2014-02-20 17:17

Den 18 februari beslutade Regionala nämnden om folkhögskoleplanen för 2014-2016. Stärkt fokus på samverkan och samarbete skolorna emellan är ett mål.

- De tre folkhögskolor som Landstinget Västernorrland är huvudman för får nu offensivare uppdrag, tydligare profil och vi ger klartecken till utökad verksamhet i Sundsvall. Elever som saknar behörighet från grundskola eller gymnasium behöver fångas upp bättre. Via studiemotiverande kurser på folkhögskolan får många tillbaka intresse för att plugga.

Nyanländas etablering är ett annat område där länets folkhögskolor gör ett mycket bra arbete. Dessutom är folkhögskolor en av länets viktigaste kulturarenor, vilket också blir tydligt i den nya skolplanen, säger Sverker Ågren (KD) ordförande i Regionala nämnden.  

Nu enas landstingets folkhögskolor om att satsa på samverkan och samarbete. Ålsta, Hola och Örnsköldsviks folkhögskola har tillsammans med sin skolstyrelse, Regionala nämnden, arbetat fram en gemensam utvecklingsplan för de kommande tre åren.

Planen beskriver sju utvecklingsområden som bland annat ska leda till att skolorna på ett bättre sätt ska komplettera varandras kursutbud, ytterligare stärka förutsättningarna för deltagarnas lärande och inflytande över sina studier samt tydliggöra folkhögskolornas roll som medspelare i den regionala utvecklingen.

Ta del av folkhögskoleplanen för 2014-2016


Tillbaka till toppen