Landstingets miljöpris till SP Processum AB och Städ Sundsvall

2015-02-25 16:40

Idag har bioraffinaderiföretaget SP Processum AB tilldelats landstingets externa miljöpris. Det interna miljöpriset gick till Städenheten i Sundsvall.

Priserna delades ut vid en högtidlig ceremoni i samband med Landstingsfullmäktiges sammanträde. SP Processum AB uppmärksammas både för sitt hållbarhetsarbete och för god samverkan i länet. Claes Engström, VD vid SP Processum AB gav en framtidsbild av möjligheterna att ersätta olja med nya produkter från skogsråvara.

– Till exempel är halsduken jag har runt halsen tillverkad av en gran, berättade Claes Engström. Vi har även tagit fram foder till odlad fisk från skogsråvara, drivmedel och gröna kemikalier är andra exempel där skogen är basråvara i vår forskning.

Klimatsmart efterfrågan

Claes Engström bad politikerna att medverka till att driva omställningsarbetet framåt genom att efterfråga nya klimatsmarta produkter. Industrin behöver dessa signaler för att ställa om sina processer.

Margareta Sandblom, chef vid Städ Sundsvalls sjukhus, berättade att de i samband med miljöledningsarbetet bland annat har halverat användningen av städkemikalier.

Motiveringarna lyder

SP Processum AB – externt miljöpris

För att SP Processum tillsammans med 22 medlemsföretag har skapat ett nav för framtidens bioraffinaderi. Att utveckla nya produkter, energilösningar och bränslen från skogsråvaran är en avgörande framtidsfråga i omställningen till ett hållbart samhälle för vår region samt för hela världen.

Städ Sundsvall – Landstingsservice – internt miljöpris

För ett aktivt miljöarbete med ständig förbättring av verksamheten, minskad kemikalieanvändning och återkommande miljöutbildning. Engagerade chefer och miljöombud har bidragit till personalens ökade miljömedvetenhet och de är föredömen för landstingets övriga medarbetare.

Miljöpris för hållbart län

Miljöprisets syfte är att uppmärksamma och belöna en insats av värde för vår gemensamma livsmiljö i Västernorrland. Miljöbefrämjande prestationer samt forsknings- och opinionsbildande insatser kan belönas. Målgrupp för priset är enskilda personer och grupper, organisationer, företag och myndigheter. En extern vinnare utses som får 25 000 kronor och en intern vinnare i landstinget får 15 000 kronor.


Tillbaka till toppen