Landstingets representationskontor i Bryssel firar 10 år av samverkan

2012-05-30 12:55

Denna vecka firar Mid Sweden European Office, Västernorrlands och Jämtlands läns representationskontor i Bryssel, 10 år av samverkan med norska regionen Tröndelag, Mid Norway European Office, i Bryssel.
– Den regionala närvaron i Bryssel är viktig. Om inte vi driver vår regions viktiga frågor så gör ingen annan det åt oss, säger europaparlamentariker och f.d. kommunalråd i Östersund, Jens Nilsson (S).

Västernorrlands och Jämtlands län har haft representation i Bryssel sedan slutet på 90-talet. Nu firar kontoret att det tio år sedan Tröndelag bjöds in att upprätta ett gemensamt kontor i Bryssel tillsammans med Västernorrland och Jämtland. I dag finns ett etablerat kontor som lyfter Västernorrlands och Jämtlands läns intressen bland EU:s institutioner.

– Det gäller att bygga allianser med andra regioner och det är Mid Sweden European Office bra på, säger europaparlamentariker Jens Nilsson (s).

Jubileet äger rum torsdag den 31 maj hos Mid Sweden European Office i Bryssel och då kommer bland annat Sveriges ambassadör till EU, Dag Hartelius, ursprungligen från Härnösand, att delta tillsammans med sin norske ambassadörskollega Niels Engelschion. Även Sverker Ågren (KD) och Andreas Sjölander (S) från Landstinget Västernorrland samt Anders Gäfvert (M) från Kommunförbundet Västernorrland kommer att delta.

– Jubileet är ett tillfälle att blicka tillbaka och se framgångar som exempelvis lyckat påverkansarbete och en ökad medvetenhet om våra län inom EU. Men det är också ett tillfälle att se framåt, vilka utmaningar kan vi använda EU för att tackla, säger Kerstin Brandelius-Johansson, verksamhetschef Mid Sweden European Office.

Kort om Mid Sweden European Office

Mid Sweden European Office arbetar för att Västernorrlands och Jämtlands län ska vara en aktiv och framgångsrik region i Europa. Huvudmän för verksamheten är landstinget, länsstyrelsen och kommunförbundet i Västernorrlands län, Regionförbundet i Jämtlands län samt Mittuniversitet.

Mid Sweden European Office är en länk mellan regionen och EU-arenan och fungerar som regionens verktyg för bevakning av ett antal prioriterade områden. Kontoret har tre huvuduppgifter; information och kunskapsspridning, bevakning av politikområden och bevakning av EU:s transnationella och interregionala program.

Mid Sweden European Office


Tillbaka till toppen