Landstingets nya kulturstipendier

2013-03-14 10:32

Landstinget har nu tagit ett rejält kliv framåt i stipendieutdelning till kulturområdet och ökat den totala stipendiesumman från 75 000 kronor till 200 000 kronor.

Kulturstipendierna har en lång historia inom landstinget men de avsatta medlen
har inte följt övrig kostnadsutveckling och jämförelser inom landet. Det är ett
mycket eftertraktat bidrag till unga kulturutövares möjligheter att utbilda och
utveckla sig inom olika konstområden, särskilt som länet saknar högre konstnärliga
utbildningar.

Ökningen av stipendiemedlen kommer genom omfördelningar av anslag till
både kultur och tillväxt:

  • Två stipendier à 30 000 kronor går till utövare eller studerande under 35 år med anknytning till länet med minst påbörjad högre konstutbildning inom alla konstarter samt ett arbetsstipendium à 50 000 kronor.
  • Fyra stipendier à 10 000 kronor går till unga kulturutövare 16-25 år bosatta i
    länet.
  • Ett stipendium à 50 000 kronor går till entreprenör eller ideell organisation
    inom kulturella och kreativa näringar.

Att söka våra kulturstipendier

Information om ansökningsförfarande och ansökningsblanketter kommer inom kort. Det står klart redan nu att samtliga stipendier ansöks senast den 20 augusti och utdelning kommer att bli under hösten. Håll utkik efter mera info!

 


Tillbaka till toppen