Landstingsarkivet i Västernorrland kan bli Årets arkiv 2015

2015-02-16 16:46

Landstingsarkivet har tillsammans med Swedbank och Vallentuna kommun nominerats till Årets arkiv 2015.

Utmärkelsen delas varje år ut av DIK - akademikerfacket för kultur och kommunikation, i samarbete med Riksarkivet, Näringslivets arkivråd och Föreningen för arkiv och informationsförvaltning.
Utmärkelsen delas ut i samband med Arkivforum i Stockholm den 11 mars.

Nomineringen lyder:

Landstingsarkivet i Västernorrland har haft en mycket positiv utveckling under de senaste tio åren. Från att ha utgjort en blygsam och mycket splittrad verksamhet, har den nuvarande ledningen lyckats föra samman de olika delarna till en väl fungerande enhet. Nu finns här professionell arkivkunskap på både beställar- och leverantörssidan. Man har också framgångsrikt, trots en begränsad ekonomi, lyckats förankra sitt arbete bland landstingets många personalgrupper och, framför allt, hos den politiska ledningen, som insett vikten av att ha en väl fungerande arkivverksamhet.


Tillbaka till toppen