Landstingsbidrag startskott för kulturryck

2015-01-05 09:47

IF rycket engagerar omkring 180 funktionshindrade ungdomar i Härnösand med idrott. När önskemålet kom om att få göra något annat drog eldsjälen Ronny Walter igång Kulturrycket.

– Jag gick och funderade på idén länge innan vi sökte landstingets utvecklingsbidrag för studieförbund. Stödet som vi har fått av landstinget betyder allt, annars hade vi inte kommit igång, säger Ronny Walter som är projektledare för Kulturrycket.

Idag deltar tjugo funktionshindrade ungdomar i Kulturrycket. En gång i veckan ses de och håller på med såväl musik och dans som konst och teaterprojekt. Det gör dem delaktiga i kulturlivet och de får testa kultur i olika former.
– Projektet pågår till och med 2016 och målsättningen är att kunna sätta upp en föreställning och turnera med ungdomarna på exempelvis äldreboenden i länet, fortsätter Ronny.

Om våra utvecklingsbidrag till studieförbund

Tio procent av landstingbidraget till studieförbund avsätts årligen till utvecklingsbidrag, vilket ska användas för utvecklingsarbete inom ramen för ordinarie folkbildningsverksamhet; försöksverksamhet, utveckling av kurser, särskilda rekryteringsinsatser för de särskilt prioriterade målgrupperna samt satsning på barn och ungdom, internationella kontakter och läromedelsutveckling.

2014 beviljade Regionala nämnden ABF Västernorrland 307 500 kronor för sitt projekt Kulturrycket.


Tillbaka till toppen