Landstingsdelegation besöker Grönland med Mittnordenkommittén

2012-08-28 08:32

En gång per år samlar det politiska nätverket Mittnordenkommittén sina lednings-, resurs- och kulturarbetsgrupper till ett gemensamt möte. Landstinget är medlem i nätverket och tanken med mötena är att öka kunskapen om Norden. Mötet sker i år i Nuuk på Grönland och ska bland annat knyta band till de pågående satsningarna på mittnordisk kustkultur och lokalproducerad mat.

Den 2-4 september träffas politiker och tjänstemän från Mittnordenkommittén på Grönland för att planera och besluta om nästa års verksamhet. Genom studiebesök och möten med företrädare för Grönland hoppas Mittnordenkommittén också kunna få insikt i landets extrema levnadsförhållanden men även knyta an till kommitténs satsningar på mittnordisk kustkultur och lokalproducerad mat. Landstinget vill även titta på grönländska exempel på kreativa näringar samt diskutera Grönlands fortsatta deltagande i processen kring Northern Sparsely Populated Areas (NSPA).

Medlemmar i Sverige, Norge och Finland

Förutom landstinget så är även länsstyrelse och kommunförbund i Västernorrland medlemmar i Mittnordenkommittén, samt regionförbund och länsstyrelse i Jämtland. Från Norge är fylkeskommunerna Nord- och Sör-Tröndelag medlemmar och från Finland är medlemmarna Österbotten, Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur, Södra Österbotten och Mellersta Finland samt Satakunta förbund.

Mittnordenkommitténs medlemsregioner. Foto: Mittnordenkommittén

I mötet på Grönland deltar Gun Enquist Öhman (ledningsgruppen), Jan Sahlén (resursgruppen) och Kiki Hammarström Amnov (kulturarbetsgruppen) från Landstinget Västernorrland.

Satsar på matkultur i Mittnorden

Mittnordenkommittén har tidigare arbetat med mittnordisk mattradition och det finns ett stort intresse från medlemsregionerna att arbeta med frågan igen. Mittnordenkommittén har därför startat en satsning på lokalproducerad mat som ska lyfta fram, stärka och utveckla matkulturen i mittnorden. Fokus ligger på unika, platsbundna smaker och satsningen kommer att bestå av en serie av turnerande mötesplatser i medlemsregionerna. I Västernorrland kommer mötesplatsen att vara konferensen ”Unika smaker i Mittnorden” i Ramsele under hösten 2012.

Kort om Mittnorden och Mittnordenkommittén

Mittnorden är ett av elva samarbetsområden som ingår i Nordiska Ministerrådets regionalpolitiska samarbete över riksgränserna i Norden. Målet är att främja kontakter mellan enskilda, företag och offentliga organisationer.

Samarbetet i Norden har historiska traditioner, redan 1978 bildades det politiska nätverket Mittnordenkommittén som driver verksamheten. Nätverket samarbetar för att främja hållbar utveckling och tillväxt i Mittnorden baserad på historisk och kulturell samhörighet och gemensamt regionalt utvecklingsintresse.


Tillbaka till toppen