Landstingsdrivna vårdcentraler blir hälsocentraler

2012-09-03 15:59

Nu byter de landstingsdrivna vårdcentralerna namn till hälsocentraler. Bo-Göran Danielsson, t.f. primärvårdsdirektör, svarar nedan på några frågor kring namnbytet.

Varför byter de landstingsdrivna vårdcentralerna namn till hälsocentraler?
- För att synliggöra landstingets satsning på förebyggande hälsa.

Vad för typ av stöd kommer man att kunna få?
- Personer som riskerar att få allvarliga sjukdomar på grund av sin livsstil kan få stöd i frågor kring till exempel kost, motion, stress, rökning och alkohol.

Betyder det att de som behöver vård bör söka sig någon annanstans?
- Nej, till en hälsocentral kan du vända dig både för att få traditionell hälso- och sjukvård, men också för att få råd i hur du kan förebygga livsstilssjukdomar som diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar.

Finns det inte privata hälsocentraler också?
- Det finns redan någon i vårt län och det kommer säkert att bli fler som väljer namnet hälsocentral framöver. Vilka hälsocentraler som är landstingsdrivna kan du se på www.1177.se/vasternorrland

Blir det inte väldigt kostsamt att byta namn?
- Det här ingår i landstingets satsning på förebyggande hälsa. Vi räknar med att vi har igen kostnaderna eftersom tidiga insatser kan minska behoven av mer avancerad hälso- och sjukvård.


Tillbaka till toppen