Landstingsfullmäktige sammanträder 29 september

2010-08-11 21:47

Nästa vecka sammanträder Landstingsfullmäktige tisdag 29/9

Plats: Sessionssalen, Storgatan 1, Härnösand
Tid: kl. 17.00

Vid sammanträdet behandlas två ärenden:
Avgiftsfrihet för vaccinering vid pandemi
Yttrande över remiss från Kammarkollegiet:
Ändrad regional indelning - Norrland

Härnösand den 26 september 2009
Gunnar Mårtensson
Ordförande


Tillbaka till toppen