Landstingsfullmäktige sammanträder den 10 september 2007

2010-08-11 21:48


Sessionssalen, Storgatan 1, Härnösand

Program för mötet


Måndag den 10 september

kl 09.00 – 11.00 Information om Ansvarsutredningen
Jan-Åke Björklund, regeringens samordnare informerar om sitt uppdrag
kl 13.30 FörhandlingarFöredragningslista

  1. Öppnande av mötet
  2. Anmälan av förhinder samt upprop av tjänstgöringsskyldiga landstingsfullmäktigeledamöter
  3. Val av justerare för protokollet
  4. Förslag till yttrande över remiss Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft (SOU 2007:10) 07-Ls-1140

Härnösand den 28 augusti 2007

Gunvor Eriksson
Ordförande


Tillbaka till toppen