Landstingsfullmäktige sammanträder den 19-20 juni

2010-08-11 21:48

Landstingsfullmäktige sammanträder den 19-20 juni 2007

Plats: Folkets Park, Kramfors

Program

Tisdag 19/6

13.30–14.00 Landstingsdirektören informerar
Information från landstingets revisorer

14.00-15.00 Förhandlingar

15.00–15.30 Utdelning av kulturstipendier

15.30– Förhandlingar

Onsdag 20/6

09.00–10.00 Interpellationsdebatt

10.00– Förhandlingar

Följande ärenden finns på föredragningslistan:

1. Öppnande av mötet.

2. Anmälan av förhinder samt upprop av tjänstgöringsskyldiga
landstingsfullmäktigeledamöter.

3. Val av justerare för protokollet.

4. Anmälan av motioner, interpellationer och frågor under behandling.

5. Delårsrapport januari–april 2007 Landstinget Västernorrland.

6. Verksamhetsberättelse 2006 Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland.

7. Verksamhetsberättelse 2006 Stiftelsen Teater Västernorrland.

8. Årsredovisning 2006 ALMI Företagspartner Västernorrland AB.

9. Årsredovisning 2006 Mitt Sverige Turism ek. förening.

10. Kostpolicy.

11. Motion från Anders Kempe för sjukvårdspartiets landstingsgrupp om landstingets chefsnivåer.

12. Motion från Sverker Ågren m.fl. för kristdemokraternas landstingsgrupp om vårdavtal med legitimerade naprapater och kiropraktiker inom landstinget.

13. Motion från Leif Vestin (c) om att öka patienternas delaktighet och inflytande.

14. Årsredovisning 2006 Samordningsförbundet i Kramfors.

15. Årsredovisning 2006 Samordningsförbundet i Örnsköldsvik.

16. Årsredovisning 2006 Samordningsförbundet i Sollefteå.

17. Årsredovisning 2006 Samordningsförbundet i Härnösand/Timrå.

18. Årsredovisning 2006 Västernorrlands läns Trafik AB.

19. Ekonomiska ramar för åren 2008–2010.

20. Miljöredovisning 2006.

21. Motion från Jacomina Beertema för den moderata landstingsgruppen om insyn i den ekonomiska processen.

22. Motion från Erica Sahlin (sjvp) om systematiseraduppföljning av fattade beslut.

23. Subventionering av preventivmedel för ungdomar.

24. Patientavgift för icke medicinska steriliseringar.

25. Bildande av regiontrafikorgan, Norrtåg AB.

26. Internationell policy.

27. Förslag till ändring av bestämmelser i kommunalförbundsordning för Nordiska Kammarorkestern.

28. Valärenden.


Tillbaka till toppen