Landstingsfullmäktige sammanträder den 23-24 april

2010-08-11 21:48

i Landstingssalen, Storgatan 1 i Härnösand.


Program för mötet
_________________________________________________________


Onsdag den 23 april


09.30-10.00
Information från landstingsdirektören och landstingets revisorer.

10.00-12.00
Förhandlingar.

13.30
Förhandlingar återupptas.

_________________________________________________________________

Torsdag den 24 april


09.00-10.00

Interpellationsdebatt.

10.00-12.00
”Jämställdhet i vården”. Medverkande är Jacquline Bonneau,
projektledare för projektet ”Jämställd vård” i Kalmars läns landsting och Johan Smedberg, överläkare, Landstinget Västernorrland.

14.00-15.00
Landshövding Gerhard Larsson talar över ämnet
”Västernorrland idag och möjlighet för morgondagen”.

_________________________________________________________________

Ur föredragningslistan
• Landstingets årsredovisning 2007
• Revisionsberättelse 2007
• Verksamhetsberättelse 2007 för Patientnämnd-Etisk nämnd
• Motion från Tommy Berggren (sjvp) om små steg mot en mer levande demokrati
• Motion från Jarl Strömbäck (fp) om att sända landstingsfullmäktiges möten på webben
• Länssjukvårdsutskottets årsrapport 2007
• Folkhälsoutskottets årsrapport 2007
• Länspolitiska utskottets årsrapport 2007
• Arvodeskommittén
• Årsredovisning 2007 från Norrlandstingens Regionförbund
• Motion från Jarl Strömbäck (fp) om utveckling förutsätter nya tankar
• Motion från Berit Andersson (kd), Jacomina Beertema (m), Anders Kempe (sjvp) och
Eva Goes (mp) om sänkt besöksavgift i psykiatrin för unga vuxna
• Kostnämnden: Verksamhetsberättelse 2007
• Uppföljning av bifallna motioner från 2006 och tidigare, samt uppföljning av motioner
behandlade i landstingsfullmäktige under år 2007
• Ansökan om bildandet av region Norra Sverige
__________________________________________________________________

Härnösand den 10 april 2008
Gunvor Eriksson
Ordförande


Tillbaka till toppen