Landstingsfullmäktige sammanträder den 24-25 oktober 2007

2010-08-11 21:48

Landstingssalen, Storgatan 1, Härnösand

Program för mötet


Onsdag den 24 oktober
kl. 09.00 - 09.30 - Landstingsdirektören informerar
- Information från landstingets revisorer
kl. 09.30 - 12.00 - Förhandlingar
kl. 13.30 - - Förhandlingar

Torsdag den 25 oktober
kl. 09.00 - 10.00 - Interpellationsdebatt
kl. 10.00 - - Förhandlingar

Föredragningslista

1 Öppnande av mötet

2 Anmälan av förhinder samt upprop av tjänstgöringsskyldiga
landstingsfullmäktigeledamöter

3 Val av justerare för protokollet

4 Anmälan av motioner, interpellationer och frågor under behandling

5 Motion från Jarl Strömbäck för folkpartiets landstingsgrupp om planerad operationsverksamhet

6 Motion från Ulla Norgren för folkpartiets landstingsgrupp om översyn av den ekonomiska fördelningsmodellen ”Sverker”

7 Folkhälsa i bokslut

8 Arvodeskommitté

9 Motion från Tommy Berggren (sjvp) om enhetliga verksamhetsbegrepp

10 Motion från Mona Hammarstedt (kd) om tillgängligare tandvård för alla

11 Fastställande av sammanträdesdagar för landstingsfullmäktige under 2008

12 Kungörelse om landstingsfullmäktiges möten under 2008

13 Valärenden

Härnösand den 9 oktober 2007
Gunvor Eriksson
OrdförandeTillbaka till toppen