Landstingsfullmäktige sammanträder den 28 november 2007

2010-08-11 21:48

i Landstingssalen, Storgatan 1, Härnösand

Program för mötet

kl. 09.00 - 09.30
– Information från landstingsdirektören och landstingets revisorer

kl. 09.30 - 12.00
– Allmän landstingspolitisk debatt kring budget och ekonomi

kl. 13.30 - 14.30
– Interpellationsdebatt

kl. 14.30 -
– Förhandlingar

Föredragningslista

 1. Öppnande av mötet.
 2. Anmälan av förhinder samt upprop av tjänstgöringsskyldiga landstingsfullmäktigeledamöter.
 3. Val av justerare för protokollet.
 4. Anmälan av motioner, interpellationer och frågor under behandling.
 5. Budget för år 2008 och ekonomisk plan för 2009-2010.
 6. Årsredovisning och revisionsberättelse för Samordningsförbundet i Sundsvall.
 7. Motion från Christina Edfors (m) om minskning av antalet ledamöter i landstingsfullmäktige.
 8. Motion från Ulla Norgren (fp), Jacomina Beertema (m), Anita Hellstrand (c), Gun Enquist-Öhman (sjvp) samt Sverker Ågren (kd) om samverkan mellan ASIH i Sundsvall och Hospice.
 9. Scenkonstbolag.
 10. Gemensamt regelverk och avgifter för sjukresor.
 11. Valärenden.

Härnösand den 13 november 2007
Gunvor Eriksson
Ordförande


Tillbaka till toppen