Landstingsfullmäktiges ordförande Åsa Möller (M) har avsagt sig sina uppdrag

2014-01-10 14:32

Åsa Möller (M) har avsagt sig sina uppdrag i landstinget. Nu inleds därför arbetet med att utse ersättare till henne där den viktigaste posten är som ordförande i landstingsfullmäktige.

Val av ny ordförande kan tidigast ske vid landstingsfullmäktiges möte i slutet av februari.


Tillbaka till toppen