Landstingsplanen klubbad

2010-08-11 21:47

 

Vården måste finansieras offentligt och styras utifrån befolkningens behov, inte efterfrågan eller vinstintresse. De med störst behov ska ges företräde.
Det slog landstingsrådet Elisabet Strömqvist fast i samband med hanteringen av landstingsplanen 2011-2013 vid landstingsfullmäktige.

Planen skissar på resursramar på 5,8 miljarder för 2011, 5,9 miljarder för 2012 och 6,0 miljarder för 2013.

Det här ansåg oppositionspartierna centern, moderaterna, folkpartiet, kristdemokraterna och miljöpartiet var onödigt högt. I sitt förslag sparar man in 54 miljoner för de tre åren, varav hälften 2013. Trots det föreslog man ett ökat anslag för primärvården redan 2011 på 30 miljoner; pengar man ville ta från den specialiserade vården.


– Vi vill öka ramen för primärvården med 30 miljoner eftersom det kommer att behövas efter den omställning som nu sker i sjukhusvården, ansåg Jacomina Beertema (m). Något även bland annat Ulla Norgren (fp) också framförde.

Samordning

Ulla Norgren hyllade också majoriteten för att de äntligen börjat förstå att man ska samordna de tre sjukhusförvaltningarna under en ”hatt”.
– Då slipper vi ”pajkastningen” mellan förvaltningarna, ansåg hon.
Sjukvårdspartiet hade i år en egen landstingsplan för 2011-2013.

– Vi redovisar alternativa sparbeting som ger möjlighet förstärka personalmässigt på vissa håll, förklarade Gun Enquist-Öhman (sjvp) och påpekade också att man i planen vill återföra den skattehöjning som nyligen gjordes; ett krav partiet ställde när skattehöjningen beslutades.
Hon påpekade också att de besparingar som gjorts och görs inte bara, som fallet är, borde inriktas på personalminskning.

Reservationer

Elisabet Strömqvist påpekade i samband med debatten att skillnaden trots allt inte är så väldigt stor mellan de tre förslagen
Beslutet i fullmäktige blev ett bifall till majoritetens framlagda plan. Samtliga sex oppositionspartier reserverade sig mot beslutet.


Tillbaka till toppen