Landstingsstyrelsens beslut angående situationen vid Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand och Örnsköldsviks sjukhus

2011-02-18 10:41

Ur protokoll från mötet den 17 februari

Med anledning av den senaste tidens utspel av sjukhusdirektör Sigbjörn Olofsson bedömer landstingsdirektören att det inte längre föreligger förutsättningar för ett samarbete mellan sjukhusdirektören och landstingets hälso- och sjukvårdsnämnd.

Landstingsdirektören informerar landstingsstyrelsen om att han nu avser vidta åtgärder.

Landstingsstyrelsen noterar informationen och beslutar

att lägga informationen till handlingarna; samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Se hela protokollet (pdf)


Tillbaka till toppen