Ny nätverksbaserad tankesmedja för länet

2011-06-29 09:53

För att effektivt möta de utmaningar som Västernorrland står inför har Landstinget Västernorrland gått samman med kommunerna och länsstyrelsen i länet i projektet PolicYnet. Syfte är att Policynet ska fungera som en nätverksbaserad tankesmedja för policyutveckling för Västernorrland. I dagarna lanseras projektets hemsida och nästa vecka ordnas ett särskilt seminarium under Almedalsveckan.

Framtidens utmaningar för Västernorrland är stora. Ett sätt att möta dessa är att söka ytterligare samverkan och samarbeten inom och utanför länet. För att vara en stark part i de nationella diskussionerna om både Sveriges och länets utveckling behövs en ökad kapacitet att utveckla gemensamma verklighetsbeskrivningar och problemformuleringar. Kommunförbundet, Landstinget och Länsstyrelsen har därför gått samman i projektet PolicYnet.

- Det första PolicYnet tittar på är det kommunala utjämningssystemet. Här är det viktigt att Västernorrland bidrar till att säkra att alla kommuner och landsting ges samma förutsättningar att bedriva vård och omsorg. Västernorrlänningarna ska inte behöva betala mer skatt för samma vård, säger landstingsrådet Per Wahlberg

I ett samarbete med Västerbotten anordnas därför också ett seminarium om kommunal utjämning under Almedalsveckan. PolicYnet kommer även publicera en rapport som är kopplad till det utredningsförslag som nu är ute på remiss.

- Det känns spännande att Västernorrland nu inom ramen för PolicYnet gör sin första satsning på Almedalen. Det är viktigt för länet att synas även på denna arena.  När en så stor fråga som kommunal utjämning ska avgöras känns det särskilt viktigt att vi gör vår röst hörd, säger Glenn Nordlund, ordförande Kommunförbundet Västernorrland.

Välkommen att veta mer:
Sandro Scocco, projektledare PolicYnet, 070-7583771


Tillbaka till toppen