Länets största vårdcentral välkomnar patienter

2010-08-11 21:47

Tre vårdcentraler har blivit en, Vårdcentralen Södra Sundet, i Härnösand. Patienterna hittar hit och en fungerande läkar- och distriktsmottagning finns i dag. Men officiell invigning av den nya vårdcentralen och hela Närvård Härnösand är först den 16 december.

Nu är det full aktivitet och extra mycket jobb med allt som ska bli klart i lokalerna för länets största vårdcentral, folktandvården och specialistvården. Många är de pusselbitar som ska stämma och alla bitar är inte helt klara än. Personalen på arbetsterapin och sjukgymnastiken har inte fått sina lokaler än.

– I slutet av oktober räknar vi med att all personal ska vara på plats. Nu arbetar arbetsterapeuterna fortfarande på Vårdcentralen Blåsippan och sjukgymnastiken är temporärt här på våning 3, säger verksamhetschef Birgitta Andersson.

Även lokalerna för provtagning är i dag provisoriska. Men i slutet av oktober beräknas även de kommit till rätta.

väntrum Södra Sundet.jpg
Vårdcentralen Södra Sundet välkomnar Härnösands
patienter till länets största vårdcentral

Arbetsplats för över 70 personer

Totalt kommer ett drygt 70-tal personer att ha Närvård Härnösand som sin arbetsplats. Förutom personalen från de tidigare vårdcentralerna Kronholmen, Blåsippan och Sundet kommer även primärvårdsjouren att lokaliseras hit.

– Vi har prioriterat att kunna ta emot patienter på ett bra sätt redan sedan 16 september. Receptionen ligger direkt i anslutning till södra entrén och därifrån kan patienter få gå till vänster, där tidigare Vårdcentralen Sundet låg, eller till höger där den nya delen av vårdcentralen nu är belägen.

Birgitta Andersson.jpg
Verksamhetschef Birgitta Andersson tror på mer
samverkan inom alla yrkeskategorier genom nya Närvård Härnösand

Främjar samverkan

– Allt är förstås inte helt klart än. Det är fortfarande en del finjusteringar som ska till och skyltar som fattas. Men vi är igång och har nu samlat våra resurser för att vara effektiva och kunna ge en kvalitativ närvård, säger hon och tillägger:

– I och med närvården gör vi många vinster. Vi blir mindre sårbara och kan stötta varandra. I stället för att arbeta som i tre separata öar kan vi nu främja verksamheten på ett bra sätt.

För att hitta nya former är personalen blandad, så att exempelvis personal från de tidigare vårdcentralerna nu arbetar tillsammans i Vårdcentralen Sundets förra lokaler. I samband med sammanslagningen har 7-8 tjänster från alla yrkesgrupper dragits in. Det har skett genom vakanta tjänster, pensionsavgångar och ingen har behövt varslas.

– Patienterna kommer att känna igen sina tidigare vårdkontakter. Men det är ett stort omställningsarbete och personalen gör ett stort och tufft arbete. Vi kan ju inte stänga verksamheten utan jobbar på även under flytten. Service och tillgänglighet är det som gäller, avslutar Birgitta Andersson.

Text och bild: Barbro Nilsson

 


Tillbaka till toppen