Länsbiblioteket arbetar för minskade digitala klyftor

2012-03-23 09:15

Enligt en ny undersökning tar inte 1,3 miljoner svenskar del av internet och dess möjligheter. För att fler ska bli delaktiga i den digitala världen kommer Länsbiblioteket och kommunbiblioteken i Västernorrland att delta i Get Online Week 2012.

Allt mer av dagens samhällsinformation och tjänster finns idag digitalt och på internet. Vi läser nyheterna på webben, lånar e-böcker och sköter bankärenden. En stor del av kontakten med myndigheter sker nu på hemsidor och e-formulär. Men långt i från alla har kunskap om, eller tillgång till, internet. Därför deltar Länsbiblioteket i kampanjen Digidel 2013 som arbetar för en ökad digital delaktighet i Sverige.

Länsbiblioteket Västernorrland utgör en regional resurs för kommunbibliotekens arbete i samband med Digidel 2013. Som en del av kampanjen deltar alla kommunbiblioteken i Västernorrland i Get Online Week 2012, en digital delaktighetskampanj som pågår 26-30 mars i hela Europa.

Länsbiblioteket förmedlar information och goda exempel, samlar in uppgifter om vad som händer i länet, samordnar vid behov gemensamma satsningar och håller kontakt med regionala aktörer i kampanjen.

Länsbiblioteket Västernorrland samarbetar med Jämtlands läns bibliotek och Bildningsförbundet Mittnorrland för att den nationella Digidel-satsningen ska få så stor genomslagskraft som möjligt i vår region.

För mer information, kontakta:
Jennie Olofsson
Länsbiblioteket
060-19 20 85
070-658 46 23


Tillbaka till toppen