Länsstatistik: Klamydian minskar

2010-08-11 21:47

Klamydiainfektionerna minskade med nära en femtedel under föregående året. 940 fall anmäldes jämfört med 1159 ifjol och 1185 året innan. Trots det är klamydia den vanligaste, anmälningspliktiga infektionen i länet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Det är möjligt att inrättandet av två centrala smittspårare i länet, som jobbat med klamydia, har spelat roll, säger biträdande smittskyddsläkare Lars Blad.
– Det är i så fall bra, säger han men påpekar också att det inte är helt tydligt vad som ligger bakom de svängningar som sker.
– Det är ganska vanligt att det sker svängningar i antalet smittade över åren, säger han.

I vanlig ordning är mer än hälften (57 procent) av de smittade kvinnor. Medelåldern är 22,5 år medan den för män är 25,5 år.

Naturen styr

Sorkfeber är en annan infektion som minskat, från 387 år 2007 och 104 år 2008 till bara 14 fall under 2009. De fall som rapporterades in under året var huvudsakligast från norra länsdelarna och lite drygt hälften av dem rapporterades under december månad.
– Här vet man att det finns naturliga fluktuationer, liksom med harpest. Det finns en slags cyklicitet, variationer som styrs av väder och klimat, och som i sin tur styr variationer i sorkpopulationen, säger Lars Blad.
Han säger att det nu låga antalet är det vanliga, medan de två tidigare åren innehåll de cykliska toppar som man ser. Vad det beror på är fortfarande inte helt klarlagt, men det sker en del forskning på området

Nya influensan

I statistiken över 2009 år anmälningar, som kom från Smittskyddet efter påsk, var den näst mest anmälda infektionen en nykomling: A(H1N1) eller nya influensan som den också kallas, liksom ”svininfluensa” i folkmun. Den blev anmälningspliktig i maj och 342 anmälningar om infektion gjordes under året.

Det kan noteras att under året anmäldes två fall med infektion med vanmycinresistenta enterokocker (VRE). Den ena har troligen smittats då han först sjukhusvårdades i Grekland och den andra har sannolikt sekundärsmittats när han vårdats i Sundsvall samtidigt med den först smittade.

VRE-utbrott

Smittskyddet ser också allvarligt på att det redan under 2010 års första två månader anmälts ytterligare åtta fall.
– Vi har fått det första utbrottet av VRE i länet. Det började i Sundsvall men spred sig till Sollefteå. Det handlar om ett i huvudsak sjukhusbaserat problem, säger Lars Blad.

Det handlar om en svår bakterie att hantera, när den väl kommit in i vården. Man har gjort stora insatser och Lars Blad hoppas att man nu kan ha kommit till rätta med detta första utbrott.
– Nu gäller det att få en kontrollmekanism som fungerar för att hindra att det bryter ut igen, säger Lars Blad.
– Fungerar vårdhygienen bra så försämras möjligheterna till spridning, påpekar han.
– Men det gäller också  att hitta ett utbrott medan det är litet och innan det hinner växa till ett stort. Små utbrott är billiga medan stora är dyra!

Text: Kåge Wiklund


Tillbaka till toppen