Lär dig mer om e-tjänster på biblioteken i länet

2016-01-22 09:10

Vill du veta mer om hur du använder e-tjänsterna på webbplatsen 1177 Vårdguiden för att förenkla kontakten med din hälso-/vårdcentral? Visst verkar det smidigt med e-legitimation/mobilt bank-id, men hur gör jag och hur fungerar det?

Medborgarveckan  pågår mellan den 6-12 oktober och då kommer flera kommunbibliotek i länet att visa och berätta hur man enkelt kan använda offentliga e-tjänster. Fokus för medborgarveckan är att öka kunskaperna om olika e-tjänster och skapa en ökad digital delaktighet.

– I Västernorrland erbjuder alla hälso- och vårdcentraler, folktandvården samt ett stort antal specialistmottagningar e-tjänster. Vi ser också att fler och fler använder denna väg för att kontakta vården. Både antalet ärenden som kommer in och invånare som använder e-tjänster ökar stadigt, säger Susanne Mellhammar, systemförvaltare vid Landstinget Västernorrland.

Olika bibliotek i länet

Under veckan besöker Landstinget Västernorrland Solleftå bibliotek tisdag 7 oktober, Sambiblioteket i Härnösand 8 oktober och Arkenbiblioteket i Örnsköldsviks torsdag 9 oktober.

Biblioteken visar också hur det går att läsa med hjälp av olika tekniker: läs-och surfplattor, digitala talböcker, e-böcker med mera. 

– Det här är en av många aktiviteter vi samverkar i för att öka den digitala delaktigheten i länet, säger Jenni Olofsson, bibliotekarie vid Länsbiblioteket Västernorrland.

I Västernorrland är det Länsbiblioteket Västernorrland och kommunbiblioteken som står bakom kampanjen.


Tillbaka till toppen