Lars Bolin har slutat som landstingsdirektör

2010-10-15 11:09

Lars Bolin, som tillträdde som landstingsdirektör i Landstinget Västernorrland i januari, har lämnat sin tjänst. Han har ersatts tills vidare av ekonomidirektör Gösta Burlin.

Lars Bolin tog över som landstingsdirektör när Sara Ekström slutade på egen begäran vid årsskiftet. Meningen var att han skulle tjänstgöra året ut, i väntan på att en ny ordinarie direktör utsågs.

Arbetet med detta pågår men kommer att dra ut på tiden vilket gör att en ny direktör kan tillträda först långt in på 2011 kanske först till sommaren eller ännu senare. En orsak till förseningen är det oklara politiska läge som fortfarande råder, där det ännu inte är klart vilka som politiskt ska styra landstinget under mandatperioden. Den majoritet som blir bör kunna vara med och styra tillsättningen.

Eftersom Lars Bolin är 68 år och arbetade ”på övertid” valde han i det läget att lämna sin post redan nu, så att en yngre förmåga kan ta vid och arbeta under tiden fram till en ordinarie lösning har skett på direktörsposten.
Rekryteringsgruppen som arbetar med rekryteringen av en ordinarie ny landstingsdirektör, arbetar nu med att snarast ta fram ett förslag på en tillförordnad landstingsdirektör. Beslut ska sedan tas av Landstingsstyrelsen.

Lars Bolin var, innan han blev ställföreträdande landstingsdirektör häromåret, hälso- och sjukvårdsdirektör på Landstingsstaben Hälso- och sjukvård. Tidigare har han också varit tandvårdschef i Landstinget Västernorrland. Han har jobbat vid landstinget i nära 40 år.

– Jag är nöjd med Lars Bolins arbete. Han tog ett stort ansvar i en svår situation och har visat stor lojalitet. Jag har respekt för hans beslut, säger landstingsrådet Elisabet Strömqvist i en kommentar.


Tillbaka till toppen