Låt apoteket ta hand om gamla läkemedel

2014-11-24 15:43

Brukar du spola ner dina gamla och överblivna läkemedel i toaletten? Då kommer resterna ut i naturen och skadar vår miljö.

– Du ska alltid lämna dina överblivna läkemedel till apoteket. Där bränns de på ett miljösäkert sätt. Det sämsta du kan göra är att spola ned läkemedel i toaletten så att de kommer ut i avloppsvattnet. Reningsverk är nämligen inte anpassade att bryta ner läkemedel, säger apotekare Ulf Lindahl.

Läkemedel finns i många olika former, inte bara tabletter. Tänk på att även lämna tillbaka använda pulverinhalatorer och medicinska plåster. En använd inhalator kan innehålla över 80 procent av ursprungsmängden läkemedelssubstans även efter användning.

Det här kan du göra för att bidra till en bättre miljö

  • Be din doktor om en liten förpackning till att börja med
  • Lämna in alla överblivna läkemedel till apoteket
  • Köp och hämta inte ut mer läkemedel än du behöver
  • Förvara dina läkemedel säkert
  • Återvinn tomma förpackningar

Fler fakta och råd om hur du kan hjälpa till


Tillbaka till toppen