Lex Maria-anmälan: Pojke hade ovanlig blodsjukdom

2010-08-11 21:47

Följande händelse har av Primärvården Västernorrland anmälts till Socialstyrelsen enligt Lex Maria: 

2-årig pojke med prickigt hudutslag hade ovanlig blodsjukdom. 

En pojke 2,5 år, som fått prickigt hudutslag över benen med spridning upp mot buken, besökte tillsammans med sina föräldrar en familjeläkare i Sundsvall. Vid undersökning bedömdes detta som ett virus och föräldrarna fick beskedet att det inte var något allvarligt samt att de kunde avvakta. 

Fem dagar senare besöker de BVC för vaccinering av pojken och träffar där barnhälsovårdsöverläkaren. Pojken har då fått flera blåmärken och skickas omgående till Barnkliniken vid Länssjukhuset för utredning. Man finner att pojken har en ovanlig blodsjukdom som innebär brist på blodplättar samt en ökad blödningsrisk. 

Om diagnosen fördröjts ytterligare hade det funnits risk för allvarligare blödningar.

 

Finns ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Markus Kallioinen, chefläkare, tfn 0611 - 840 23 eller 070 – 577 02 46

 

LEDNINGSSTABEN INFORMATION
www.lvn.se/press

 


Tillbaka till toppen