Lex Maria anmälan: Kvinna avled efter suicidförsök

2010-08-11 21:47

Följande händelse har av Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand anmälts till Socialstyrelsen enligt Lex Maria:Kvinna avled efter suicidförsök

En 22-årig kvinna från Stockholmstrakten med mångårig psykiatrisk problematik innefattande drogproblem, personlighetsstörning och självskadebeteende och med ett flertal suicidförsök bakom sig, har avlidit efter suicidförsök.

Kvinnan har sedan 2007 vårdats på olika sjukhus enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård och överfördes i december 2008 till Rättspsykiatriska regionkliniken vid Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand.

Under vårdtiden reviderades kvinnans medicinering och hon deltog i kurs i återfallsprevention ledd att klinikens drogterapeut.

En morgon i mars i år hittades kvinnan på sitt rum på avdelningen till synes livlös hängande i en snara. Hjärt-lungräddning startades omedelbart och hon överfördes till IVA där hon hölls nedsövd för att hjärnskador skulle minimeras. Kvinnan återfördes till Södersjukhuset den 10 mars där hon dödförklarades dagen därpå.

Händelsen har anmälts av chefsläkaren i enlighet med Socialstyrelsens bestämmelser om anmälningsplikt av suicid som begåtts i samband med vård och behandling.

Finns ytterligare frågor, vänligen kontakta:
Lars Berglund, chefläkare, tfn 060/18 10 88, 070/66 09 471

 


Tillbaka till toppen