Lex Maria-anmälan kring fallskada, dnr 15HSN159

2015-02-10 16:43

Följande händelse har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, enligt lex Maria.

Ärendet gäller en multisjuk 90-årig man som vårdas på en vårdavdelning vid Sollefteå sjukhus på grund demens. På vårdavdelningen ramlar patienten och ådrar sig en höftfraktur.

Detta medför operation och förlängd vårdtid varefter patienten skrivs ut med stort omvårdnadsbehov.

Den interna utredning som genomförts visar att fallriskbedömningar genomfördes, men att det finns förbättringsområden gällande dokumentation.

Det är nu upp till Inspektionen för vård och omsorg att bedöma om landstingets fullgjort sitt utredningsansvar.

Finns ytterligare frågor, vänligen kontakta:
Lars-Olov Ögren, chefläkare, 070-571 47 75


Tillbaka till toppen