Lex Maria-anmälan kring fallskada, dnr 14HSN1163

2015-02-02 13:33

Följande händelse har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, enligt lex Maria.

Ärendet gäller en multisjuk snart 86-årig man som vårdas på en vårdavdelning vid Örnsköldsviks sjukhus på grund av bland annat yrsel. På vårdavdelningen ramlar patienten och ådrar sig en höftfraktur.

Detta medför operation och förlängd vårdtid varefter patienten skrivs ut med behov av rollator även inomhus.

Den interna utredning som genomförts visar att fallriskbedömningar gjordes, men att det finns förbättringsområden. Det gäller att utarbeta en skriftlig information angående fallrisk till patient och närstående samt att obligatoriskt fallriskbedöma alla patienter i samband med ankomstsamtalet på avdelningen.

Det är nu upp till Inspektionen för vård och omsorg att bedöma om landstingets fullgjort sitt utredningsansvar.


Finns ytterligare frågor, vänligen kontakta:
Lars-Olov Ögren, chefläkare, 070-571 47 75


Tillbaka till toppen