Lex Maria-anmälan

2010-08-11 21:47

Följande händelse har av Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand anmälts till Socialstyrelsen enligt Lex Maria:

Snabb tillförsel av natrium kan ha orsakat sjukdom

En kvinna född i början av 40-talet och boende i Sundsvall sökte akut på Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand i mitten av januari 2008 då hon sedan en tid tillbaka lidit av illamående och kräkningar. Vid undersökning upptäcktes låga natriumnivåer i blodet.

Läkare konstaterade vid inkomsten till sjukhuset att patientens symtom i kombination med de aktuella läkemedel hon stod på kunde ha bidragit till sänkt halt av natrium i blodet. Man beslutade att lägga in patienten på sjukhuset för justering av medicineringen och behandling av det låga natriumvärdet i blodet.

Under mars månad 2008 besvärades patienten av yrsel, koncentrationssvårigheter och uttalad trötthet. Man misstänkte då blodsjukdomen Pontin Myelinolys vilket bekräftades efter MR-undersökning. Den sannolika orsaken till MR-fyndet var en alltför snabb korrektion av natrium i blodet under vårdtiden 2008.

 

Finns ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Lars Berglund, chefläkare, tfn 060/18 10 88, 070/66 09 471

 


Tillbaka till toppen