Lex Maria ärende

2010-08-11 21:48

Följande händelse har av Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand anmälts till Socialstyrelsen enligt Lex Maria.

 


Tillbaka till toppen