Rutin för loggkontoll

2010-08-11 21:47

Från och med den första maj 2010 inför Landstinget Västernorrland en ny rutin för att granska vilka som tagit del av patientjournalerna. Allt för att du som patient ska vara trygg med att ingen obehörig läser din journal.

All personal som har behörighet till journalsystemet SYSteam Cross* har möjlighet läsa samtliga journaler inom landstinget. Därmed inte sagt att de får det. Enligt patientdatalagen får bara den som har en aktuell vårdrelation till dig som patient ta del av din journal och dess innehåll.

Alla som öppnar en journal registreras i en logg och det är den loggen som nu systematisk och återkommande ska granskas.

Så här går granskningen till

Loggutskrifter från de journalöppningar som ska granskas skickas till verksamhetschefen som bedömer om åtkomsten till journalen var behörig eller inte. Finns tveksamheter utreds fallet vidare internt och visar den granskningen fortfarande att åtkomsten var obehörig går ärendet vidare för åtgärd.

Flera anledningar till granskning

Lagen säger att granskningen ska vara systematisk och återkommande. Det innebär att landstinget börjar den nya rutinen med att granska 1 % av alla journalöppningar. Vilka 1 % det blir kommer att slumpas fram. Målet är att rutinmässig granska 10 % av alla journaler som öppnats. 

Granskning kan även ske på begäran från olika parter. Det kan vara en patient som vill granska loggarna, en verksamhetschef som vill granska loggen för en enskild patient, etc. 

Vill du läsa mer om dina rättigheter som patient och om hur din journal hanteras kan du göra det här. 

Så fungerar vården/Dina rättigheter

  

* SYSteam Cross är landstingets största system för journalföring.

Sara Johansson
Landstingsstaben information


Tillbaka till toppen