Lyckat samarbete firar 20 år

2010-08-11 21:47

I juni träffades representanter från Landstinget Västernorrland och Somogy län i Ungern för att fira sitt 20-åriga vänortssamarbete. Under dessa år har många kontakter knutits, flera projekt genomförts och utbytet av erfarenheter och lärdomar har varit stort mellan länen. 
 

Landstinget Västernorrland har samarbetat med Somogy län i Ungern sedan 1989-1990. Samarbetet har gjort att ledande politiker och tjänstemän i Västernorrland och Somogy årligen har besökt varandras län för att lära, men också för att inspireras av varandra.

Vänortssamarbetet har skett på många områden, bland annat inom sjukvård och folkhälsa, kultur, utbildning, ungdomspolitik och offentlig förvaltning. Med hjälp av EU-medel har länen gemensamt också kunnat genomföra många uppskattade projekt, bland annat många ungdomsprojekt. Ett annat exempel är projektet INEXTEX vars syfte var att belysa de olika kulturernas textilarv för att ge medborgarna ny inspiration och uppmana till innovation och företagande.

Målet för Landstinget Västernorrlands internationella engagemang är bland annat att ge länet goda utvecklingsförutsättningar genom att knyta kontakter och att öka möjligheterna till internationellt projektsamarbete. Och det goda vänortssamarbetet mellan Västernorrland och Somogy kommer att fortsätta även framöver.
– I framtiden kommer vi att göra ännu fler satsningar på EU-finansierade ungdomsprojekt men även på projekt som har fokus på hälsa och friskvård, säger Ilona Novak, projektledare i Sverige.

Besök i Västernorrland augusti 2009 under projektet Chain of Play from North to South

 

Läs mer om vänortssamarbetet mellan Västernorrland och Somogy (pdf)

 

Finns ytterligare frågor, vänligen kontakta:
Ilona Novak
Internationell projektsekreterare
0611-802 75, 070-562 33 08
ilona.novak@rvn.se

 


Tillbaka till toppen