Man Tec gör förstudie på landstingets ledningsstab

2010-08-11 21:47

Arbetet för att se vilka effektiviseringar och kostnadsreduceringar som kan göras på ledningsstaben har nu startats. Det inleds med att en förstudie görs, på samma sätt som det tidigare gjorts på länets sjukhus. Även här görs den av Man Tec Management. Resultatet presenteras innan midsommar.

Meningen är att se hur man på ledningsstaben kan effektivisera arbetet så man får bästa möjliga arbete utfört till minsta möjliga kostnad.

Förstudien gör en analys av de åtta interna verksamheterna inom ledningsstaben – hälso- och sjukvård, personal, ekonomi och upphandling, IT, information, fastigheter, utveckling samt administration – och tar dessutom i granskningen med upphandling av externa varor och tjänster. Ledning och styrning av de externa verksamheterna finns också med i granskningen.

– Vi inleder med att intervjua nyckelpersoner, bland annat om de ser problem och förbättringsmöjligheter, säger Peter Grönqvist från Man Tec.
– Vi skaffar oss vidare en egen bild till exempel genom ett antal intervjuer. Vi ska även kartlägga ”tidstjuvar” med mera.

Utifrån resultatet av förstudien görs sedan en genomförandeplan för det fortsatta arbetet. Beslut om vilka förändringar som ska genomföras fattas under hösten 2009.

Ytterligare artiklar om processarbetet på ledningsstaben kommer att publiceras när resultatet av förstudien finns.

Information om landstingets arbete med att nå en ekonomi i balans 2011 hittar du här på webbplatsen.

 

Text: Kåge Wiklund


Tillbaka till toppen