Många lämnade fullmäktige

2010-11-25 10:56

Hela 32 personer lämnade fullmäktigeförsamlingen nu när man gick in i en ny mandatperiod. Till detta kommer att 6 personer lämnat fullmäktige under mandatperiodens gång. I samband med fullmäktiget i slutet av november avtackades de. Ungefär hälften av dem fanns på plats

Tord Sundelin avtackades.jpg
Tord Sundelin (S) var den av de avtackade som suttit längst, i 30 år.
Till vänster står den som suttit näst längst – i 27 år – Ulla Norgren (FP).

Allra längst tid i landstingsfullmäktige har Tord Sundelin (S), 74 år och från Bredbyn, suttit: 30 år. Han berättade bland annat i sitt tacktal om att även hans far satt i landstinget i många år.
Ulla Norgren (FP), 72 år och från Stöde, var den som suttit i fullmäktige i näst längst tid: 27 år. Hon berättade att hon kände ett visst vemod över att nu avgå, men passade också på att peppa de nya som kommit in:
– Det är spännande men jobbigt. Det har dock funnits ett fint kamratskap över partigränserna, sa hon.
Ingemar Fryklund, som slutade efter 19 år, lämnade också över en gammal skolplansch han kommit över. Den beskrev hur landstinget då för länge sedan fungerade.
– Det sker en del förändringar, konstaterade han.

Jan Sjödin avtackas av Åsa Möller.jpg
Skaran som avtackades med blommor och i vissa fall tavlor var stor.
Här får tidigare landstingsrådet Jan Sjödin (S) en blomma av fullmäktige-
ordförande Åsa Möller.


Ingemar Fryklund.jpg
Ingemar Fryklund gav landstinget en gammal skolplansch om hur landstinget fungerade en gång.


Mest från S

Av dem som lämnar fullmäktige, i samband med skiftet efter valet eller som lämnat fullmäktige under mandatperioden, är 19 från socialdemokraterna, 7 från moderaterna, 4 från kristdemokraterna, 3 från centern, 2 från folkpartiet, 1 från miljöpartiet, 1 från vänsterpartiet, och 1 numera tillhörande Pensionärspartiet, men invald på ett folkpartimandat.

Namnen i ordning efter antalet år i fullmäktige
(åren inom parentes):

Tord Sundelin (S), (1980-2010)
Ulla Norgren (FP), (1983-2010)
Gunnar Mårtensson (S), (1990-2010)
Ingemar Fryklund (S), (1991-2010)
Ewa Söderberg (S), (1992-2010)

Benny Eriksson (S), (1998-2010)
Jan Sjödin (S), (1998-2010)
Monica Fahlén (S), (1998-2010)
Roy Resare (MP), (1998-2010)
Inger Grelsson (V), (1998-2010)

Britt-Inger Bergqvist (S), (2002-2010)
Jarl Strömbäck (SPI), 2002-2010)
Roger Boork (KD), (2002-2010)
Magnus Ekwall (M), (2002-2010)
Lars-Erik Nordin (C), (2002-2010)
Anita Bdioui (S), (2002-2010)

Sture Törnstam (FP), (2004-2010)
Maude Westman (KD), (2005-2010)
Lena Näslund (S), (2006-2010)
Bengt Nilsson (S), (2006-2010)
Maria Wennberg (C), (2006-2010)
Louise Bergkvist (C), (2006-2010)
Tord Sundqvist (M), (2006-2010)
Linus Johansson (M), (2006-2010)

Jan-Olov Lampinen (S), (2008-2010)
Mona Lundqvist (KD), (2008-2010)
Susanne Lindahl (S), (2008-2010)
Anna-Karin Westberg (S), (2009-2010)

Rasoul Zarar (M), (2009-2010)
Ann-Christin Meiding (S), (2010)
Jerry Pehrsson (S), (2010)
Maria Antonic (S), (2010)

Dessutom har under mandatperioden följande personer lämnat sitt uppdrag i fullmäktige:

Kent Ragnarsson (S), (1998-2006)
Lena Österlund (S), (2002-2008)
Emil Sydhage (KD), (2002-2008)
Christina Edfors (M), (2006-2009)
Tilde Helander (M), (2007-2009)
Mats Johan Adner (M), (2006-2007)


Text: Kåge Wiklund
Bild: Anki Hamrén 


Tillbaka till toppen