Spännande forskningsprojekt på gång

2013-01-02 16:25

Kan brus öka koncentrationsförmågan hos personer med ADHD? Kan man minska patienters illamående efter en operation? Kan depression behandlas med kognitiv beteendeterapi? Vår forskning kan ge viktiga svar!

{ImageGallery}


Landstinget Västernorrland har många intressanta forskningsprojekt på gång som har potential att få både nationellt och internationellt genomslag.
– Forskningen driver verksamhetsutvecklingen framåt och vi kan vara stolta över den forskning som bedrivs i Landstinget Västernorrland, säger Jonas Appelberg, forsknings- och utvecklingschef.

Uppmärksammades vid forskningsdag

Vid "En dag om forskning" presenterades nyligen drygt ett dussin stipendiater som nu får ekonomiskt stöd för att kunna påbörja eller vidareutveckla sin forskning.
– Att vi kan erbjuda bra forskningsmöjligheter är ett absolut krav på oss för att vara en attraktiv arbetsgivare, säger Per Wahlberg, landstingsstyrelsens ordförande, som deltog vid forskningsdagen.

Jacomina Beertema, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, ser positivt på landstingets utveckling och lyfter framför allt fram en framgångsfaktor.
– Den regionaliserade läkarutbildningen har lyft hela forskningsmiljön, säger Jacomina.

I bildspelet ovan kan du se bilder från forskningsdagen och några av årets stipendiater.

Landstinget Västernorrlands forskning 2011

  • Cirka 100 medarbetare arbetade med forskning i någon form.
  • Fördelades cirka 1,8 miljoner kronor som lönemedel till medarbetare som forskar.
  • 2,5 miljoner kronor fördelades från LVN och Umeå universitet till forskningsprojekt som bidrar till utveckling av den akademiska miljön för den regionaliserade läkarutbilningen vid Umeå universitet.
  • Publicerades cirka 48 vetenskapliga artiklar i internationella tidskrifter där medarbetare från Landstinget Västernorrland var medförfattare.
  • Disputerade en medarbetare.

 


Tillbaka till toppen