Många vaccinerar sig i Västernorrland

2010-08-11 21:47

I Västernorrland är 16,5% av befolkningen vaccinerade mot den nya influensan. Det är fler än i riket i snitt.

Vaccinationskön på Bergsåker den 15 oktober.

I Västernorrland har 16,5 procent av befolkningen redan vaccinerat sig. Snittet för riket är 14,9 procent enligt siffror från Smittskyddsinstitutet fram till vecka 45.

- Mycket glädjande att så många har vaccinerat sig och det här visar att vi har organiserat vaccinationerna på ett bra sätt, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Lars Bolin.

Hindrar smittspridningen

Västernorrland är ett av de län som drabbats hårdast av den nya influensan och att många redan vaccinerats glädjer smittskyddsläkaren.

- Att så många väljer att vaccinera sig ger oss en bra chans begränsa smittspridningen. Då minskar vi också antalet som kommer att bli svårt sjuka av influensan och det är ju målet, säger Hans Boman, smittskyddsläkare i Västernorrland.

Vaccin även till barn under 3 år

Nu kommer även barn mellan 6 månader och tre år att erbjudas vaccin genom sin barnavårdscentral och det är något som barnhälsovårdsöverläkare Lennart Bråbäck välkomnar.

- Förhoppningsvis kan smittspridningen också bland de små barnen bromsas upp nu.Vi har sett att just de små barnen är extra hårt drabbade av komplikationer i samband med influensan och det känns riktigt bra att nu också kunna erbjuda de här barnen ett bra skydd.

Allmänheten välkomnas nästa vecka

Hittills har man endast vaccinerat medicinska riskgrupper, gravida, hälso- sjukvårdens personal och barn mellan 3 och 18 år. På onsdag den 18 november öppnas vaccinationerna  för allmänheten.

Sara Johansson
Landstingsstaben information


Tillbaka till toppen