Mantecs genomlysning presenterad

2010-10-15 16:21

Den genomlysning av landstingsstaben på kansliet i Härnösand, som Mantec gjorde förra året, presenterades på fredagen vid en presskonferens i Härnösand. Genomlysningen – som omfattar ett antal Powerpointbilder – har under senaste tiden varit en het nyhet i media, bland annat eftersom det ansetts att ledningen ”mörkat” rapporten.

– Det bedömdes vara ett arbetsmaterial som inte skulle lämnas ut och diarieföras förrän allt var klart, förklarade ställföreträdande landstingsdirektören Gösta Burlin.
Den bedömningen hade gjorts av tidigare landstingsdirektör.
– Det gav tyvärr en prägel av hemligstämpling, men när vi nu sett igenom den finns inget som vi bedömer inte skulle kunna lämnas ut, förklarar landstingsrådet Elisabet Strömqvist.

Powerpointbilder

I de Powerpointbilder som utgör den 50-sidiga rapporten, säger Mantec bland annat – efter att ha intervjuat 83 personer, gjort nio mötesanalyser och 38 medarbetarstudier – att det råder otydlighet kring landstingsstabens uppgift, ansvar och roll. Vidare att styrning och uppföljning av den interna verksamheten inom staben är bristfällig. Den kanske allvarligaste kritiken är att många i personalen har bristande insikt i vad de gör.

Mantecs bedömning

– Det är Mantecs bedömning. Jag gör inte den bedömningen, säger Gösta Burlin.
Hans företrädare Lars Bolins åsikt i en mediaintervju att rapporten var oprofessionell säger han får stå för honom.
– Allt i rapporten är dock inte professionellt. Man kan inte styra en politiskt styrd organisation på samma sätt som ett företag, säger Gösta Burlin.
I rapporten säger också Mantec att de bedömer att det finns en besparingspotential i landstingsstaben, genom ökad effektivisering och en anpassning av organisationen, på 13-16 miljoner kronor eller 23-30 årsarbetare. 

Har genomförts

Gösta Burlin påpekade att en del av förändringarna utifrån Mantecs rapport har genomförts eller är under genomförande. Det är en besparing på 10 procent när det gäller ekonomin under 2010 samt en översyn för att effektivisera upphandlingsprocessen. Dessutom har ett beslut tagits i landstingsstyrelsen i höst om en översyn av samtliga förvaltningar.
– Det handlar bland annat om utredning av om vi ska ha bara en sjukhusförvaltning, säger han.
I processen ingår också en bättre samverkan, ordning och reda på ekonomin samt att korta köerna i vården. 

Detaljstudera

– Det är dock en hel del kvar att göra utifrån vad Mantec tar upp, säger landstingsrådet Elisabet Strömqvist.
Hon understryker att man nu ska göra en detaljstudie av den rapport Mantec gjort.
Hon konstaterar också att hon är besviken över att politikerna inte fått detta på bordet tidigare.
– Jag har dock känt till rapporten och varit med på en muntlig föredragning som Mantec gjorde, säger hon.
Det var då innan hon hade tillträtt som landstingsråd.

Rapporten är nu helt offentlig och har diarieförts.

 

Text: Kåge Wiklund


Tillbaka till toppen