Margareta Winberg ny ordförande för Mittnordenkommittén

2015-01-08 09:00

Vid Mittnordenkommitténs decembermöte valdes Margareta Winberg till ny ordförande.

Margareta Winberg är en svensk socialdemokratisk politiker, tidigare riksdagsledamot, diplomat samt före detta styrelseordförande för Karlstads universitet och Svenska Spel, som nu väljer att lägga sin kraft på regionerna i Mittnorden.

Margareta Winberg har haft många tunga ministerposter i socialdemokratiska regeringar. Till exempel Nordisk samarbetsminister och vice statsminister.
Under 2014 har hon, efter tio års uppehåll, gjort comeback i politiken.

- Jag ser mycket fram emot att nu arbeta på hemmaplan och med de mittnordiska frågorna. De är underskattade. Infrastruktur, kultur, upplevelseindustrin, gröna näringar, miljö och välfärd skulle kunna samordnas på ett bättre sätt och spela en större roll för detta stora områdes utveckling. Alla linjer måste inte gå norr-söder, det är ett storstadsmässigt, i Sverige stockholmskt, synsätt. Jag vill visa att öst-väst, från Ryssland till Atlanten, kan fungera väl så bra, säger Margareta Winberg. 

Ytterligare information

Margareta Winberg, ordförande Mittnordenkommittén, telefon 070-510 07 47

Kristin Eriksson, Kanslichef Mittnordenkommittén. telefon 0611-803 55, 070-323 84 92, e-post kristin.eriksson@rvn.se

Om Mittnorden och Mittnordenkommittén

Mittnordenkommittén är ett gemensamt samarbetsorgan inom de mittnordiska regionerna belägna från den ryska gränsen i öst till Atlanten i väst. Mittnordenkommittén har funnits sedan 1978 och har i drygt fyrtio år byggt på ett samarbetsnätverk mellan de centrala delarna av Norge, Sverige och Finland.

Medlemmar är fylkeskommunerna i Nord-Trøndelag och Sør-Trøndelag, Region Jämtland Härjedalen, Landstinget Västernorrland och landskapsförbundet i Österbotten, Finland. Länsstyrelserna i Jämtlands och Västernorrlands län är partner till samarbetet, liksom Kommunförbundet Västernorrland och landskapsförbunden i Mellersta Finland och Mellersta Österbotten. Också Svenska Österbottens förbund för kultur och utbildning och Parikkalas kommun är stödpartners.

Mittnordenkommittén samarbetar med avsikt att främja hållbar utveckling och tillväxt i Mittnorden baserat på historisk och kulturell samhörighet och gemensamt regionalt utvecklingsintresse. Inom samarbetet prioriteras gränsöverskridande samarbete för att stärka innovativa och företagsamma miljöer, förbättra de öst-västliga kommunikationerna, främja kultur- och upplevelsenäringar och nordiskt gemenskap samt utveckla miljöteknik och förnyelsebar teknik.

Besök Mittnordenkommitténs webbsida för mer information 


Tillbaka till toppen