Matpriser på sjukhusen omdebatterat

2010-08-11 21:47

I söndagens Sundsvalls Tidning fanns ett reportage om matpriser vid Sundsvalls sjukhus. I reportaget fanns jämförelser mellan landstingens kostnader per portion och kommunens kostnader per portion.

- Att göra jämförelser mellan Sundsvalls kommun och Sundsvalls sjukhus kostnader för måltider, är inte helt jämförbart. Socialförvaltningen inom kommunen köper enbart portioner. Sundsvalls sjukhus köper en hel servicekedja där transporter, diskhantering, dukning av brickor, avfallshantering, matvagnar, lokalhyror med mera ingår, säger Åsa Finn verksamhetschef för Landstinget Västernorrlands kök och restauranger.

Skillnad i servicenivå

I den jämförelse som gjorts bland tio sjukhus placerar sig Sundsvalls sjukhus i den nedre delen och Örnsköldsvik i den övre delen när det gäller kostnader. Länspriset jämnar ut detta.
- Jag har pratat med kommunens kostchef och vi ser tydliga skillnader i servicenivåer för våra kunder, även om detta inte framgår av artikeln i ST, påpekar Åsa Finn. Målet för oss är också att servera maten på ett rationellt sätt och avlasta vårdpersonalen. Då kan de ägna mer tid åt patienterna.

Om maten skulle hanteras mer på avdelningarna än vad som görs idag så skulle det ställas mycket högre hygienkrav. Köken skulle behöva byggas om och personalen skulle behöva byta kläder för att inte bära med smitta.

21.000 matportioner serveras per månad på Sundsvalls sjukhus. En översyn av prismodellen och länspriserna pågår som bygger på självkostnadsprincipen.

Text: Nina Ulander


Tillbaka till toppen