Med anledning av utbrottet med Cryptosporidium i Östersund

2010-12-01 14:22

Personer som varit i Östersund och därefter insjuknat i magsjuka uppmanas att gå in på Östersunds kommuns hemsida och besvara frågorna under rubriken: Enkät magsjuka.

Har man diarré ska man vara hemma från arbete och skola. God handhygien är den viktigaste åtgärden för att undvika smittspridning till övriga hushållskontakter.

Smitta sker framför allt via förorenat vatten så som nu är fallet i Östersund eller förorenat livsmedel. Smitta från person till person genom direkt och/eller indirekt kontakt kan också förekomma.

Hans Boman
Smittskyddsläkare
Smittskyddsenheten i Västernorrland

 


Tillbaka till toppen