Medborgarpanelen deltog i en nätverksträff på SKL i Stockholm

2013-10-02 11:39

Den 19 september deltog Roger Boork (KD) och Christina Nordenö (S) från den politiska Medborgarpanelen tillsammans med Lennart Moberg, samordnare för Medborgarpanelen och informatör Malin Nordström i en nätverksträff på SKL i Stockholm.

Flera kommuner och Landsting i Sverige deltog och visade upp sitt arbete med sina medborgarpaneler under en ”Gallery walk” på eftermiddagen. Det innebar att varje kommun/ landsting disponerarde en yta i lokalen där man visade upp/berättade om sitt arbete med medborgardialog, det som man redan gjort, var mitt uppe i eller planerade att genomföra. Under ”Gallery walken” gick deltagarna runt och tog del av, pratade med och diskuterade med alla i nätverket.

-Det var lärorikt och inspirerande att se hur andra Landsting och kommuner arbetar med sina Medborgarpaneler säger Roger Boork (KD)

-Framförallt var det inspirerande att se att många arbetar väldigt mycket med att få ungdomar att vara med och tycka till. Det är något vi kan lära av säger Christina Nordenö (S)

 {ImageGallery}

 


Tillbaka till toppen