Mer samverkan för forskning i Norrland

2010-11-26 16:17

En kraftsamling för att diskutera forskningsfrågor i norr inbjuder Forskning och Utveckling till på Nobeldagen i Sundsvall. Samverkan och klinisk behandlingsnytta är några av de stora aktuella frågorna.

 

Forskningsmetodik.jpg
En grupp som i våras studerade grundläggande forskningsmetodik sam-
talar här med forskningshandledarna Marika Augutis och Lennart Bråbäck.

 

– Regionförbudet har uttryckt en önskan om ökad samverkan när det gäller forskning i vår region. Men samverkan är inte alltid lätt. Det krävs att projekt kommer igång. Därför kommer varje landsting etablera ett kliniskt forskningscenter, säger Jonas Appelberg, forsknings- och utvecklingschef i Landstinget Västernorrland.

Stimulera till ökad samverkan

I regionen finns i dag bara ett center i Umeå men samarbetet mellan länen är ännu endast obetydligt. Därför är detta en viktig punkt som kommer att diskuteras under ”En dag om forskning”.

För att stimulera till gemensamma satsningar kommer förbundsdirektören i Norrlandstingens Regionförbund, den inte helt okända Sara Ekström att medverka.

Krav på forskningsbokslut

– Forskningsbokslut har inte förekommit i någon större omfattning i landet. Men det kommer mer och mer krav på det. Vi ska naturligtvis jobba aktivt för detta, fortsätter Jonas Appelberg.

Vad åstadkommer landstinget inom forskningen? Hur många vetenskapliga artiklar presenteras? Vilka forskningsmedel används och hur många disputerar? Det är frågor som hittills inte framgått tydligt. I och med ett nytt sätt att göra årliga forskningsbokslut blir landstingens forskning tydligare.

Ökade forskningsmedel

Efter att den regionala läkarutbildningen även etablerats i Sundsvall finns nu tillgång till avsevärt mer forskningsmedel i regionen.

– Projekt kan bli forskningsstarka genom att vi hjälps åt i Norrland. Vi har en strävan att komma åt både nationella och internationella medel.

Mycket på gång

Under dagen blir det även stipendieutdelning för årets FoU-stipendiater som ett trevligt inslag.

– Min ambition med denna viktiga dag är att de som är intresserade av forskning och de som disputerar eller ska disputera ska få ta del av vilka frågor som är skarpa just nu. Mycket händer inom denna värld därför är dialog och delaktighet betydelsefullt.

– Vi kommer ha en hög nivå i diskussionerna med medverkan av professorer, forskare och politiker allt för att uppmärksamma forskningens betydelse. Därför har vi även valt Nobeldagen i Stadshuset för att betona det angelägna ämnet, avslutar Jonas Appelberg.

Text: Barbro Nilsson
Foto: Vivan Rönnqvist


Tillbaka till toppen