Miljöpris för snökyla

2010-08-11 21:47

Den uppmärksammade och världsunika snökylan vid Sundsvalls sjukhus var en av orsakerna till att Landstinget Västernorrland delade ut 2009 års miljöpris till energicontrollern Per-Erik Larsson. Även andra energieffektiviseringar han jobbat med har vägts in.

– Det är första gången som landstingets miljöpris tillfaller någon inom landstinget, konstaterade länspolitiska utskottets ordförande Monica Fahlén i samband med att priset delades ut vid fullmäktigemötet i Härnösand den 21 oktober.

Det är åttonde gången som miljöpriset delas ut. Monica Fahlén menade att även om inte, som nu var fallet, någon utifrån föreslagit Per-Erik Larsson till priset, hade juryn nog ändå fastnat för honom.


Miljöpristagare.jpg

Miljöpristagaren Per-Erik Larsson tillsammans med prisutdelaren
Monica Fahlén och fullmäktiges ordförande Gunnar Mårtensson.

Betydelsefulla energiprojekt


Motiveringen till att han får priset är att han genom kunskap och engagemang initierat och drivit en rad betydelsefulla energiprojekt inom Landstinget Västernorrland.
– Det är trevligt att få pris och jag tackar för alla vänliga ord, sa pristagaren efter att han fått priset. Han påpekade också att han inte varit ensam i arbetet.
– Den största belöningen fick jag nog under vägen i form av stöd från min chef Åke Erlandsson, påpekade han.

15 år på landstinget

Per-Erik Larsson har arbetat som energicontroller vid Landstinget Västernorrland under 15 år och pensionerades 2008. Under sina landstingsår har han engagerat och initierat drivit en rad betydelsefulla energiprojekt. Mest känd är snökyleanläggningen men han har också gjort övriga energieffektiviseringar, som ligger bakom en minskning av energianvändningen på 30 procent. Dessutom en halvering av koldioxidutsläppen i landstinget, räknat på fastighetsytan.

Landstinget Västernorrland har genom Per-Erik Larssons projekt fått uppmärksamhet både nationellt och internationellt som ett föredöme inom energieffektivisering. Man fortsätter nu med nya projekt för att fortsätta vara i framkant av utvecklingen.

Belöna miljöinsats


Prisets syfte är att belöna en insats av värde för vår gemensamma livsmiljö. Insatsen som belönas ska ha direkt beröring med verksamhet inom Västernorrland. Det består av ett konstverk samt 25.000 kr. Konstverket har gjorts av stödekonstnären Kirsti Ekelunds och heter ”Ledstjärnan”.
– Men vi tänkte nog även på snöstjärna när vi såg konstverket, säger Monica Fahlén.


Text och foto: Kåge Wiklund


Tillbaka till toppen