Mindre antibiotika ger länet extramiljoner

2011-11-14 11:52

Landstinget Västernorrland får vara med och dela på de extramiljoner som regeringen satsat på att stimulera patientsäkerheten. Det handlar om de 75 miljoner kronor som öronmärkts för landsting som minskar antibiotikaförskrivningen i öppenvården.

– Landstinget Västernorrland är ett av de län som till vår stora glädje klarade av att minska sin antibiotikaförskrivning under perioden och som därmed få denna prestationsersättning. Eftersom endast tre landsting klarade detta mål, blir ersättningen till vårt landsting ordentligt hög, säger landstingsöverläkare Per Skude.

Eva Johansson, ordförande för länets läkemedelskommitté uppger att det är vårdpersonalens aktiva arbete med att informera och följa aktuella behandlingsrekommendationer och medborgarnas insikt om att använda antibiotika korrekt som ligger bakom länets goda resultat.

Det var inför 2011 som regeringen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) kom överens om en prestationsbaserad ersättningsmodell för patientsäkerhetsarbete i landstingen. För antibiotikaområdet innebär det att landstingen ska minska sin antibiotikaförskrivning inom öppenvården. Det långsiktiga målet till 2014 är högst 250 recept per 1 000 invånare.

Landsting som klarat kraven

Pengarna betalas ut till landsting som i slutet av 2011 klarat kraven, baserat på resultaten oktober-september. För Landstinget Västernorrland handlar det om att man får vara med och dela på de 75 miljoner kronorna för minskad antibiotikaförskrivning eftersom man uppfyllt kraven. Det handlar dock inte om något stopp i länet för att få antibiotika utskriven.

– Landstinget har i flera år arbetat aktivt för att försöka begränsa problemet med antibiotikaresistens, säger biträdande smittskyddsläkare Lars Blad.

– Vi har nu som en del av Patientsäkerhetssatsningen gått in i en ny fas. Det är viktigt att komma ihåg att meningen med detta är att det skall finnas verksamma antibiotika till var och en när det verkligen behövs. Som situationen nu är, i Sverige och utomlands, med en ökande resistensutveckling mot de antibiotika som finns, och knappast några nya tillkommande, så måste man hushålla med medlen.

– Det blir nu allt tydligare att det också är till den enskilda människans fördel att INTE konsumera antibiotika i onödan – varje kur påverkar den egna normalfloran och ökar risken för kolonisering med resistenta bakterier. Därmed kan man ligga sämre till den dagen man råkar ut för en riktigt allvarlig infektion, eftersom många infektioner orsakas av just den egna normalfloran.

– Det första är förstås att få bort all behandling som ändå inte har någon positiv effekt alls, som vid virusinfektioner. Men ett nästa steg, där vi nu är, är att också börja prioritera bland de bakteriella infektioner, och låta bli att ödsla antibiotika på det som är lindrigt och som ändå läker ut bra av sig själv utan skadeverkningar. Detta är även i fortsättningen sjukvårdens och läkarens ansvarsfulla uppgift, att veta skillnaden, och att kunna bedöma infektionens svårighetsgrad i det enskilda fallet.

Vad är antibiotika?

Antibiotika är ett samlingsbegrepp för de läkemedel som används för att behandla infektioner som orsakas av bakterier. I dagligt tal kallas antibiotika ofta för penicillin. Men penicillin är bara en av flera olika grupper av antibiotika, även om det är den viktigaste och mest använda gruppen.

För allmänheten finns en ny webbplats om antibiotika http://www.antibiotikaellerinte.se/, som förklarar detta på ett lättförståeligt sätt.

Grundläggande krav klarade

Alla landsting har klarat de grundläggande kraven, liksom de prestationsbaserade indikatorerna förutom antibiotikaindikatorn. De som klarat antibiotikamålet i år är bara Dalarna, Jämtland och Västernorrland. Landstinget Västernorrland får därmed bra tilldelning av medel.

De medel Landstinget Västernorrland nu erhåller kommer att vikas för direkt riktat arbete med patientsäkerhet i verksamheterna.

Ett stort tack riktas till alla som arbetat aktivt med patientsäkerheten under året och en särskild eloge till det arbete som bedrivits av STRAMAgruppen och läkemedelskommittén i frågan om antibitotikaförskrivningen och givetvis till alla förskrivare som uppenbart tagit till sig vikten av en ansvarsfull antibiotikaanvändning. Grunden är nu lagd för ett fortsatt intensivt patientsäkerhetsarbete.

Visionen i Landstinget Västernorrland är att ingen ska behöva drabbas av undvikbara vårdskador.

 

Per Skude landstingsöverläkare

Lars Blad biträdande smittskyddsläkare och ordförande för STRAMA Västernorrland

Eva Johansson familjeläkare och ordförande för Läkemedelskommittén

 

Se även www.skl.se


Tillbaka till toppen