Minska olämpliga läkemedel till äldre genom samtal

2012-09-28 14:56

Eva Oskarsson, geriatriker och medicinsk rådgivare i äldrefrågor, Hälsocentralen Centrum samt Emelie Sörqvist Fagerberg, apotekare med inriktning på äldre, Landstingsstaben Hälso och sjukvård, har nu hittat en metod för att minska förskrivning av olämpliga läkemedel till äldre.

Genom att besöka länets vård- eller hälsocentraler och föra samtal med personalen, får förskrivarna chans att fundera kring om man kan skriva ut mindre av olämpliga läkemedel.

Målet är att minska olämpliga läkemedel till äldre med 10 procent.
Just nu ligger Västernorrland på tredje plats i landet när det gäller att sänka förskrivningen av olämpliga läkemedel.

Sveriges kommuner och landsting har intervjuat Eva Oskarsson och Emelie Sörqvist Fagerberg och intervjun återfinns på SKL:s webbplats 


Tillbaka till toppen